சுமைத்தாங்கி


நான் சுமக்த துணிந்தது
என் இழப்பு ஒன்றைத்தான்

ஐயோ!
இருக்கும் இடமெல்லாமும்
அது எடுத்துக்கொண்டதே!7 comments:

prasanna venkatesh.b 5:57 AM  

your stuff never ceases to amaze me! Simple and beautiful! Have you thought about spoken word anytime? I badly want to do spoken word with your stuff! If you ever decide to do spoken word, I want to be a part of it! :)

prasanna venkatesh.b 6:04 AM  

do you use gmail often? my id is prasanna.phys

Nivedhitha 4:27 PM  

@ PV: :) Ty! :) What is spoken word?? kettadhu illa, u could tell me. n well added on gtalk :)

Murali Rajendran 11:12 PM  

couldn't resist writing these lines...

'naan aasai patadhu vellai niram ondrai thaan.
aiyaho!
enn thalai ellam
epothu vellai aanthatey!'
with that my long cherished wish of writing a verse comes true...lol

Murali Rajendran 11:18 PM  

just to add some background info...
lines inspired by the snow white syndrome a.k.a 'greying'

and simple lines...very reflective though!

Sathia 8:44 AM  

Nive,
this is good but i beleive u hav the ability to go further beyond these words/thoughts and get some scintillating one :)

Nivedhitha 8:53 AM  

@ Murali:
Lol! got that one myself :)

@ Sathia:
Ty! :) I hope to..

"When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence" - Ansel Adams

In this space you will find images and words. It is upto you to weave 'em together and see what I see.